TERMES I CONDICIONS

– La matrícula vincula a l’alumne amb el seu horari. En cas de voler sol·licitar un nou horari es farà per escrit a secretaria, i estarà subjecte a la disponibilitat del centre.

– No seran possibles canvis d’horari. La constància i planificació són qualitats imprescindibles per un músic; assistir a classe de forma puntual i consistent, és la forma d’aprendre aquesta part tant important.

– ESTUDI seguirà el calendari escolar aprovat pel departament d’educació a la ciutat de Mataró. A excepció de l’inici del curs que serà el dia 1 de Setembre. Durant els festius o vacances aprofitarem per practicar més intensament, aquestes classes en cap cas seran reprogramades o recuperades.

– La quota de l’alumne és mensual, no per un nombre determinat de classes, (la mitjana al llarg del curs serà de 4 classes al mes).

– Tota comunicació amb l’escola es farà amb la secretaria (no amb el professor), i es farà únicament via Mail infoestudimataro@gmail.com o per telèfon o WhatsApp d’11 a 13 i de 16 a 21h. (689 50 78 91). En qualsevol moment del curs podeu demanar una entrevista amb la direcció, per conèixer l’evolució de l’alumne o per qualsevol mena d’assessorament.

– Per fer efectiva una baixa s’haurà de comunicar a l’escola abans del dia 20 del mes anterior, en cas de baixa temporal, l’incompliment, donarà lloc a la pèrdua de la matrícula.

– Els rebuts es domiciliaran el dia 7 de cada mes. En cas de devolució del rebut es cobrarà un recàrrec de 5 €.

– La Direcció d’ESTUDI es reserva el dret a suspendre o patrocinar la matrícula d’un alumne en funció del progrés i dedicació.

L’incompliment de les normes comportarà la pèrdua de la matrícula i de la plaça de l’alumne.