Tots aquests aquest «vicis» condueixen a l’estancament i poden fer que finalment desistim en l’intent d’aprendre, o que de seguida arribem a un «pla» on no sigui possible seguir progressant… L’error més comú en els principiants autodidactes, és la incapacitat de mantenir una continuïtat rítmica en canvis d’acords; els principiants solen aprendre un patró rítmic, uns acords, pero s’aturen en els canvis… la condició indispensable per la música es la continuïtat.

Per adquirir consistència en els canvis, s’ha de treballar cada aspecte per separat, rítmic, i llenguatge harmònic (acords), un cop assimilat cada aspecte és quan podem començar de forma molt progressiva a ajuntar-ho tot, aquest és el «secret» del nostre curs!

«Els fonaments han d’estar molt ben col·locats»

CURS DE GUITARRA PER ADULTS

De 18 a 100 anys

Més de 500 alumnes s’han format amb el nostre curs d’iniciació a guitarra per a adults.

Les classes són 100% pràctiques, acompanyades d’una base rítmica per aconseguir una tècnica consistent i versàtil. No són necessaris coneixements previs. Posant focus en l’acompanyament rítmic dels estils més populars (Pop, Rock, Blues, Rumba) treballant la lectura dels acords més utilitzats.

“L’objectiu d’aquest curs és que puguis tocar les teves cançons favorites en tres mesos!!”

A les nostres classes anirem corregint de forma reiterada, la postura i articulació de la mà dreta (rítmic), a mesura que anem adquirint els coneixements, acords, escales, arpegis…, etc